Tag: 拍拖好去處

staycation獨家優惠

【香港精品酒店】平價Staycation必選!在尖沙咀精品酒店Page148盡享愜意之旅

【 #Glide住玩 尖沙咀 #Page148 Staycation 】

今次我哋帶大家到尖沙咀嘅精品酒店 Page 148,介紹兩個超抵玩 Staycation Package!

呢間酒店其中一個特色就係酒店嘅reception同埋 @pagecommon.coffee 二合為一,一入到嚟就會聞到咖啡嘅清香,等check-in嘅時候可以嘆番一杯咖啡!