Tag: 香港打卡熱點

香港好去處

【香港好去處】上水隱世打卡熱點 – 香港文青風冷門美景

今次Glide會同大家介紹遠離香港市區嘅隱世打卡景點同特色餐廳,雖然古洞同上水比較偏遠,臨近香港嘅邊界,因此大部份香港人都會好少接觸,或者專門遊覽這兩個地方,但其實此區域有十分多充滿特色同歷史嘅地點、自然景色及建築值得我哋專誠前往參觀。就讓我們踏出打卡熱點就快飽和嘅市區,去一個幾近未知嘅領域,尋找打卡新熱點啦!